Lesson 1, Topic 1
In Progress

Wprowadzenie

This lecture will help you understand what is the idea behind the test and why the test is constructed in this way.

Przed Tobą pierwszy, wprowadzajacy wykład. Pomaga zrozumieć ideę stojącą za stworzeniem testu oraz  potrzeby, na jakie test odpowiada. W tym wykładzie zobaczysz też pierwsze nagrania z testu psa.