Lesson 1, Topic 1
In Progress

Introduksjon

Den første innledende forelesningen ligger foran deg. Det hjelper å forstå ideen bak å lage en test og behovet som testen reagerer på. I dette foredraget vil du også se de første båndene til hundetesten.