Back to Course

Introduksjon Copy

0% Complete
0/0 Steps
Lesson 1, Topic 1
In Progress

Introduksjon Copy

Den første innledende forelesningen ligger foran deg. Det hjelper å forstå ideen bak å lage en test og behovet som testen reagerer på. I dette foredraget vil du også se de første båndene til hundetesten.