Lesson 1 of 0
In Progress

Zachowanie i komunikacja psów

Wykłady zamieszczone w tej lekcji są zaawansowaną wiedzą dotyczącą komunikacji psów. NA nas (przewodnikach pracujących w AAI) spoczywa ogromna odpowiedzialność za psa, którego zdecydowaliśmy się wdrożyć do pracy. Odpowiednie porozumienie z psem, odpowiedź na jego potrzeby i wysyłane sygnały jest kluczowe dla prowadzenia zajęć z zachowaniem dobrostanu psa i traktowaniem go jako partnera. Wykłady pozwalają na głębsze zrozumienie emocji i motywacji psów, które nieodmiennie wpływają na zachowania i proces uczenia się psa. Bez zrozumienia tych obszarów jakościowa współpraca z psem jest niemożliwa, a relacja i zaufanie mogą ucierpieć.