Lesson 1 of 0
In Progress

Więź człowieka z przyrodą

Czym są natura, wychowanie i środowisko naturalne? Jaki wpływ mają na nasze funkcjonowanie w otoczeniu? Podczas wykładu zastanowimy się, jak podejście do zwierząt, i szerzej – do środowiska determinuje nasze funkcjonowanie. Człowiek jest nie tylko istotą społeczną, ale też zakorzenioną w środowisku naturalnym. Od ponad 2000 lat wiemy, że kontakt z przyrodą korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. W wykładzie dowiesz się, skąd to wiemy i czy ta wiedza może przydać się podczas zajęć AAI. Materiał zawiera odniesienia do badań naukowych – to dzięki nim wiemy więcej o naszym funkcjonowaniu. Z wykładu dowiesz się, jak na nasze preferencje i wybory ( w kontekście środowiska) wpływają wychowanie i naturalne predyspozycje.