Lesson 1 of 0
In Progress

Stress psa w AAI

Niezwykle ważny wykład dla każdego przewodnika psa, a zwłaszcza dla przewodników psów pracujących! Znajomość zagadnień związanych ze stresem, umiejętność rozpoznania stresu i zapobiegania jego skutkom są kluczowe dla zapewnienia dobrostanu psa. Aby lepiej zrozumieć dlaczego AAI może być źródłem stresu dla psa i co możemy zrobić, aby tak się nie działo Mauren MacNomara omówi następujące zagadnienia

  • Przyjrzymy się społecznym normom obowiązującym wśród zwierząt
  • Zwrócimy uwagę jak zwierzęta reagują na normy społeczne obowiązujące w świecie ludzi
  • Przyjmiemy perspektywę norm społecznych, aby przyjrzeć się sygnałom stresu
  • Sprawdzimy, czy AAI skłania zwierzęta do przekraczania własnych norm społecznych

Wykłąd zawiera wiele praktycznych przykładów i odwołań zarówno do sytuacji “zajęciowych” jak i tych z codziennego życia.

Kim jest Maureen MacNamara?

Jest ekspertką w tworzeniu i wdrażaniu programów AAI, także uznanego na całym świecie programu Pet Partners Program. Maureen współpracuje również z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie opracowywania i dostarczania programów edukacyjnych w zakresie AAI dla specjalistów zajmujących się pracą na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Maureen uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie w Denver Graduate School of Social Work i jest stypendystką w School’s Institute for Human Animal Connections. Jej zainteresowania naukowe obejmują wdrażanie i rozpowszechnianie innowacji; bada konsekwencje relacji człowiek-zwierzę dla społeczności, rodziny i indywidualnego rozwoju i dobrostanu; prowadzi i analizuje badania w obszarze oceny funkcjonalnej zwierząt objętych programami AAI.