Lesson 1 of 0
In Progress

Sosial kognisjon hos hunder

Å vite om hundenes sosiale evner har stor innvirkning på treningen. Hunder er følsomme for menneskelige bevegelser og kommunikasjon – slik at vi kan bruke dem under trening, akkurat som vi gjør når vi kommuniserer med små barn. Hunder kan også starte kontakt og kommunikasjon med mennesker, samt rette menneskelig oppmerksomhet mot et valgt problem eller objekt.