Lesson 1 of 0
In Progress

Przeczytaj literaturę

Animal Assisted Therapy

Aubrey H. Fine

Jest to książka uznawana przez wielu za podstawową lekturę dla osób chcących pracować w obszarze AAI. Autor szeroko opisuje różne wykorzystanie zwierząt w terapii i edukacji, dla zróżnicowanych grup odbiorców. Poddaj książkę krytycznej analizie. Napisz recenzję, uwzględniającą rozróżnienie na fakty i teorie naukowe, oraz emocjonalne “case study” pacjentów

Dogs in animal-assisted therapy and education

M. Nawarecka, L. Sandstedt, Ch. Olsen, M.J. Enders-Sledgers

Podręcznik dla profesjonalistów pracujących z psami w terapii i edukacji. Czytając podręcznik odpowiedz – w formie eseju – na jedno z poniższych pytań:

1. Czy wybór i socjalizacja psa mają znaczenie dla dalszej pracy terapeutycznej?

2. Jakie są kluczowe umiejętności psa pracującego na zajęciach AAT/AAE?

3. Dobrostan psa pracującego – wpływ szkolenia, relacji z przewodnikiem i osobowości psa. 

Animal Assisted Activities with dogs

R. Wolfhart, L. Sandstedt

Podstawowy podręcznik dla właścicieli i przewodników psów, którzy chcą rozpocząć pracę w AAI. 

Odpowiedz krótko na następujące pytania: 

1. Opisz kluczowe elementy niezbędne przed rozpoczęciem pracy w AAI

2. Komunikacja ludzi i psów: opisz istotne zagadnienia

3.  Jak zadbać o dobrostan psa? Co może być wspierające, a czego unikać?