Lesson 1 of 0
In Progress

Zdolności poznawcze psów

Drugi wykład profesora Ádám Miklósi’ego pozwoli Ci zagłębić się w zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemó przez psy. Profesor omawia zdolności poznawcze psów, mechanizmy, jakie zachodzą (lub domyślamy się, że zachodzą) w umyśle psa postawionego przed różnorodnymi problemami do rozwiązania. ZAstanowimy się też nad właściwym procesem badawczym i interpretacją wyników obserwacji i badań – jest to kluczowe dla prawdziwego rozumienia psów, ich zachowań i komunikacji.