Lesson 1 of 0
In Progress

Nauka “markera” (komendy nagradzajacej)

“Marker” to dźwięk lub komenda która dla psa oznacza “dobrze robisz, będzie nagroda”. Dzięki wprowadzeniu takiego dźwięku do waszej pracy komunikacja z psem stanie się łatwiejsza i bardziej klarowna. Marker ułatwia oznaczanie zachowań pożądanych, daje psu jasną informację “tak, o to mi chodzi!”. Markerem może być dźwięk klikera lub krótka komenda taka jak “OK!” czy “YES!”. Możesz też wybrać dowolne inne słowo – ważne, żeby używać go tylko w tym kontekście i żeby było krótkie i łatwe do wymówienia!

Przeprowadź sesję treningową z psem i sprawdź, jakie słowo jest u was markerem. Upewnij się, że pies je rozumie (po usłyszeniu markera powinien rozglądać się w poszukiwaniu nagrody). Zobacz, czy masz łatwość wypowiadania markera i czy używasz go konsekwentnie (czy może czasem jest to YES, innym razem OK lub TAK czy “superbrawodobrypies” ). Taka zmienność może utrudnić psu i spowolnić proces uczenia się.