Lesson 1 of 0
In Progress

Ćwiczenie rehabilitacyjne wspierane przez psa

W tej lekcji zapoznacie się z przykładowymi ćwiczeniami jakie można wykorzystać na zajęciach rehabilitacyjnych z udziałem psa. Warto zwrócić uwagę na pracę psa i sposób wykorzystania jego wsparcia – pies zawsze jest naszym partnerem, nigdy narzędziem w pracy. Planując ćwiczenia i konsultując zadania z fizjoterapeutą zawsze pamiętaj o dobrostanie swojego psa i takim planowaniu pracy, które pozwoli na czerpanie radości z zajęć zarówno przez pacjenta, jak i przez psa 🙂