Lesson 1 of 0
In Progress

Kognitive evner hos hunder

Den andre forelesningen av professor Ádám Miklósi vil tillate deg å fordype deg i spørsmål knyttet til problemløsning av hunder. Professoren diskuterer de kognitive evnene til hunder, mekanismene som finner sted (eller vi antar at de foregår) i tankene til en hund når de står overfor forskjellige problemer som skal løses. Vi vil også etablere riktig forskningsprosess og tolkning av resultatene av observasjon og forskning – dette er avgjørende for en sann forståelse av hunder, deres oppførsel og kommunikasjon.