Lesson 1 of 0
In Progress

Instruksjoner for registrering av testene

Denne forelesningen vil hjelpe deg med å planlegge PADA-testopptaket ditt på en gjennomtenkt og kvalitativt god måte. Hvis du ikke planlegger å spille inn for forskningsformål, finner du også noen praktiske tips i denne forelesningen. Vi diskuterer hvordan vi kan organisere rommet, assistenter og utstyr slik at testene går effektivt og effektivt.