Lesson 1 of 0
In Progress

Innowacje w komunikacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem

Webinar prowadzony przez Evę Bertilsson.

Eva Bertilsson jest światowej sławy pedagogiem i specjalistą behawioralnym z tytułem magistra analizy behawioralnej. Pracuje jako nauczycielka i trenerka w wielu różnych miejscach iz różnymi gatunkami, konsultuje programy behawioralne zwierząt dla wielu instytucji w celu poprawy jakości życia podopiecznych.

Podczas wykładu Eva skupia się na komunikacji zwierząt, i jak komunikują się one z ludźmi. Zwraca uwagę na kontekst całej sytuacji, pokazując, jak dzięki niemu mamy możliwość zrozumienia zachowania zwierzęcia i odczytania jego komunikatu poprawnie. Eva pokazuje, jak konsekwencje zachowań wpływają na same zachowania i jakie mamy możliwości modyfikowania zachowań zwierząt. Wykład Evy otwiera nowe możliwości rozumienia komunikacji zwierząt i uczy, że przekaz nie zawsze jest tak oczywisty, jak my – ludzie – chcielibyśmy go widzieć.