Lesson 1 of 0
In Progress

En introduksjon til hundeløsning av sosiale problemer

Professor Ádám Miklósis forelesning lar deg bli kjent med problemstillinger innen å løse sosiale problemer av hunder. Professoren undersøker effekten av domesticering på hundenes oppførsel. Hvordan hunder kommuniserer med mennesker og hvordan hunder bruker hjelp fra mennesker i vanskelige situasjoner, vil bli diskutert. Vi vil også fastslå om og hva genetikk har innvirkning på utviklingen av sosiale kompetanser. Kan denne utviklingen støttes av opplæring eller miljøendring? Sosial atferd hos hunder er et fascinerende tema – takket være dette foredraget er vi et skritt nærmere å bli kjent med dem!