Back to Course

Animal Assisted Intervention: Therapy and education course

0% Complete
0/0 Steps
Lesson 30 of 29
In Progress

Edukacja włączająca Copy

Wykład Wioletty Korzeniowskiej o edukacji włączającej. Czym jest ten rodzaj edukacji i dlaczego wsparcie psów jest tu nieocenione?

Dowiesz się, jak wygląda system edukacji w Polsce, na co kładziony jest nacisk – zwłaszcza w przypadku dzieci z orzeczeniami i kształceniu specjalnym.