Lesson 1 of 0
In Progress

Chodzenie na luźnej smyczy

Chodzenie na luźnej smyczy jest jedną z najważniejszych umiejętności jaką powinien posiadać pies pracujący w AAI. Niezależnie od tego, czy chodzi w szelkach, czy na obroży, smycz powinna pozostawać luźna, a pies skupiony na przewodniku. Zobacz krok po kroku, jak można uczyć tej umiejętności!